Výuka v době mimořádných opatření - aktualizace od 14. 10. 2020 Novinky

Podle nařízení MZ a KHS ZK je od 5. 10. 2020 zakázána přítomnost žáků a studentů ve škole. Výuka probíhá distančním způsobem. Žáci 4. ročníků SŠ a studenti VOŠ se mohou zapojit do dobrovolnické činnosti, nebo k výpomoci poskytova­telům zdravotních/so­ciálních služeb.

Soňa Košutová