Ubytování na DM Novinky

Přihlášky na domov mládeže pro školní rok 2020/2021 musí přijatí uchazeči na VOŠ z 1. kola odevzdat nejpozději do 10. 8. 2020.

Soňa Košutová