Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na VOŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2020/2021 na obory vzdělávání:

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Soňa Košutová