Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel Novinky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel.

Přijatí uchazečip­df62 kBpřed měsícem

Nepřijatí uchazečip­df76 kBpřed měsícem

Soňa Košutová