Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na VOŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání :

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná dětská sestra

Soňa Košutová