Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na obor vzdělávání:

Ošetřovatel

Soňa Košutová