Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na SŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na obory vzdělávání Ošetřovatel a Praktická sestra pro školní rok 2024/2025.

Ošetřovatel­pdf182 kBpřed 11 dny

Praktická sestrapdf695 kB­před 11 dny

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nezasíláme.

Nechce-li uchazeč nastoupit na určenou školu, má právo se vzdát přijetí, a to buď přes zaručenou komunikaci v systému DIPSy (v případě podání elektronické přihlášky), nebo doručením žádosti na zpětvzetí přihlášky na školu, na které byl přijat (u hybridních a papírových přihlášek). Poté se může přihlásit do 2. kola přijímacího řízení na jiný obor.
Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole, nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.
Úkon zpětvzetí musí provést nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do 2. kola tedy do 21. 5. 2024.

Soňa Košutová