Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na SŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 na obory vzdělávání:

Praktická sestra

Ošetřovatel

Soňa Košutová