Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 Novinky

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení.

Obory vzdělávání SŠ

Praktická sestra – obor vzdělávání ukončen maturitní zkouškou

Ošetřovatel – obor vzdělávání s výučním lis­tem

Obory vzdělání VOŠ

Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma vzdělávání VOŠ

Diplomovaná všeobecná sestra – zkrácené studium – denní forma vzdělávání VOŠ, 2., 3. ročník

Diplomovaná dětská sestra – obor vzdělávání nebude ve školním roce 2023/2024 otevřen

Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium, obor vzdělávání bude otevřen v případě schválení akreditace MŠMT ČR, sledujte prosím naše webové stránky

Soňa Košutová