Třídní schůzky Novinky

Vážení rodiče,

přijměte pozvání na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 23. 11. 2022 od 15:15 hod. v budově SZŠ a VOŠZ ve Zlíně.

Program

• Úvodní slovo – vedení školy.

• Informace ze schůze Zapsaného spolku při SZŠ a VOŠZ Zlín.

• Hlasování o rozpočtu a výši členského příspěvku.

• Informace o prospěchu a chování žáků.

• Konzultace s vyučujícími (individu­ální).

Členové výboru zapsaného spolku Zdravotnická škola se sejdou ve 14:30 hod. v ředitel­ně školy.

Soňa Košutová