Konference Problematika transplantační medicíny - registrace Novinky

Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci Problematika transplan­tační medicíny, kterou pořádáme na naší škole 20. 11. 2019, u příleži­tosti 70. výročí založení naší školy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Konference je určena pro lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky, žáky, studenty a pedagogy zdravotnic­kých oborů.

Přednášejí­cími jsou významné osobnosti oboru Transplan­tační medicíny

 • prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM Praha
 • prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplan­tcentra IKEM Praha
 • doc. MUDr. Petr Němec, CSc. MBA, ředitel Centra kardiovas­kulární a transplan­tační chirurgie Brno
 • doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů a transplan­tačních databází IKEM Praha
 • MUDr. Pavel Havránek, vedoucí lékař Transplan­tačního centra FN Ostrava
 • MUDr. Libuše Husová, Ph.D., internista Centra kardiovas­kulární a transplan­tační chirurgie Brno
 • Mgr. Tomáš Glac, transplan­tační koordinátor Transplan­tačního centra FN Ostrava
 • Ing. František Kmínek, předseda SPOLKU MARKÉTA, z. s.

Odborný garant konference

 • Mgr. Andrea Bílková, vedoucí učitelka praktického vyučování, SZŠ a VOŠZ Zlín

Realizační tým

 • Mgr. Hynek Steska, Mgr. Andrea Bílková, Mgr. Alice Stašová, Světlana Jančaříková, Mgr. Eva Řeháková, Ing. Šárka Raisová

Kontaktní osoba

 • Světlana Jančaříková, asistentka SZŠ a VOŠZ Zlín, telefon 577 008 111
 • při přihlášení uveďte celé jméno včetně všech titulů přes tento e-mailový kontakt:

  svetlana.jancarikova@szszlin.cz

 • následně budete postupovat dle pokynů obdržených v potvrzo­vacím ema­ilu

ODBORNÝ PROGRAM

PŘIHLÁŠENÍ A REGISTRAČNÍ POPLATKY

Poplatek pro účastníka při platbě bankovním převodem 350 Kč
Poplatek pro žáky/studenty zdravotnic­kých oborů * 150 Kč
Poplatek pro pedagogy zdravotnic­kých oborů ** 150 Kč
Poplatek v hotovosti v den konání odborné konference 500 Kč
* pokud žák/student předloží doklad o studiu, nebo jej přihlásí vzdělávací instituce na přihlašova­cím formuláři žáka-studenta.doc­x164 kBpřed 7 dny

** pokud se pedagog přihlásí na přihlašova­cím formuláři pedagoga.doc­x164 kBpřed 7 dny

Konferenční poplatek prosím uhraďte do 10. 11. 2019 bankovním převodem na účet: 14634661/­0100 KB Zlín, variabilní symbol 2011. Do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka.

Bude-li platba provedena až po 10. 11. 2019, pořadatel si vyhrazuje právo na nutnost předložení dokladu o zaplacení poplatku účastníkem před zahájením konference.

Z konferen­čního poplatku bude hrazeno: občerstvení během konference, účastnický lis­t.

DOPRAVA NA MÍSTO KONFERENCE

SZŠ a VOŠZ Zlín leží ve východní části města v klidné části Bartošova čtvrť. Ke škole je možno přijet automobilem nebo městskou hromadnou dopravou. V blízkosti školy je také na trati Vizovice – Otrokovice vlaková zastávka.

Doprava autobusem: Z autobuso­vého a vlakového nádraží využijte dopravu autobusem 33. Zastávka U zámku → směr Bartošova čtvrť, Zdravotnic­ká škola.

Doprava vlakem: Při cestě vlakem z Otrokovic vystupte na zastávce Zlín – Podvesná. Ze zastávky pokračujte ve směru směru jízdy vlaku na konec Broučkovy ulice (cca 800 m) nebo můžete nastoupit na konečné zastávce autobusu č. 33 – Bartošova čtvrť, Zdravotnic­ká škola.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Andrea Bílková