Termíny náhradních a opravných maturitních zkoušek a absolutoria Novinky

Maturitní zkoušky

Písemné maturitní zkoušky
2. 9. 2019 Matematika
3. 9. 2019 Český jazyk a literatura – písemná práce a didaktický test
4. 9. Anglický jazyk – písemná práce a didaktický test

Praktická maturitní zkouška
6. 9. 2019

Ústní maturitní zkouška
10. 9. 2019

Absolutorium DZZ

Ústní zkouška
11. 9. 2019

Pozvánky k praktickým a ústním zkouškám budou rozeslány nejpozději v srpnu 2019.

Soňa Košutová