Vyhlášení výsledků 1. kola přijímací řízení na VOŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení na obory vzdělávání VOŠ pro školní rok 2019/2020.

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Soňa Košutová