Exkurze 1.C na ZZS Novinky

Cyklus exkurzí na ZZS a HZS zahájila třída 1. C oboru zdravotnický asistent. Celým střediskem ZZS nás provázel řidič záchranné služby, který žáků podal vyčerpávající informace o historii záchranné služby, vozovém parku, oděvech, systému RLP, RZP a RV, způsobu práce ZZS a k tomu přidal pár neuvěřitel­ných, ale i vtipných příběhů z výjezdu.

Celou exkurzi jsme završili prohlídkou ZZS. Prohlédli jsme si nové výukové prostory, dispečink a výjezdovou základnu.

Žáci měli možnost shlédnout různé typy výjezdových vozů vybavené transportní technikou, technikou monitorující životní funkce, fixační prostředky, seznámili se se základními farmaky a pomůckami k zajištění žilního vstupu, aj.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě exkurze a věnovali nám svůj volný čas a těšíme se na další spolupráci.

Olga Králíková