Vyhlášení výsledků 2. kola přijímací řízení do oboru vzdělávání Ošetřovatel Novinky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel pro školní rok 2019/2020.

Výsledky přijímacího řízení.

Soňa Košutová