Pracovní jednání s partnery PV a OP z KNTB, a.s. Novinky

Dne 5. 6. 2019 se v aule naší školy uskutečnilo pracovní jednání s hlavními partnery praktického vyučování a odborné praxe Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Organizační, legislativní, personální a provozní záležitosti praktického vyučování a odborné praxe diskutovaly, za přítomnosti vedení školy a náměstyně ošetřovatel­ské péče paní Heleny Šmakalové a vedoucí odboru řízení lidských zdrojů paní Mgr. Niny Pelouškové, vrchní a staniční sestry školních oddělení, spolu s odbornými učitelkami školy. Součástí pracovního jednání byla také prohlídka nových učeben přírodověd­ných a zdravotnic­kých předmětů.

Andrea Bílková