Spolupráce studentů se seniory v Domovince Novinky

Dne 4. 6. 2019 studentky 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra se zúčastnily spolupráce se seniory v zařízení Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín. Studentky si pro klienty připravily prezentace na téma Prvotní příznaky a prevence cévní mozkové příhody a Aktivizující metody pro seniory. Nejprve předaly klientům teoretické poznatky o dané problematice. Následně probíhala diskuze a různé aktivizační hry a cvičení na posílení paměti, myšlení a pozornosti. Akce byla velmi zdařilá, spokojenost byla jak na straně klientů, tak na straně studentek. Bylo nám ctí se této akce zúčastnit a budeme se těšit na další spolupráci.

Ladislava Bublíková