Certifikovaný kurz Paliativní péče Novinky

Minulý týden proběhla teoretická část přednášek certifiko­vaného kurzu Paliativní péče pro nelékařské pracovníky. Osm nadšených sester, jejichž posláním je péče o těžce nemocné a umírající, sbíraly poznatky a novinky od odborníků z oboru onkologie, hospicové péče, psychologie, komunikace, výživy. Nyní je čeká praktická část na oddělení klinické onkologie KNTB, a. s. ve Zlíně a v hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí. Děkujeme všem za účast a přejeme úspěšné dokončení kurzu, v jehož závěru obdrží certifikát Ministerstva zdravotnic­tví ČR.

Světlana Jančaříková