Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělávání Ošetřovatel Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímací řízení pro školní rok 2019 /2020 do oboru vzdělávání Ošetřovatel.

Kritéria pro přijetí.

Soňa Košutová