Přednáška pro seniory na téma „Zdraví“ Novinky

Dne 6.5. navští­vili studenti oboru DVS 1 Domov seniorů a Hospic Hvězda v Malenovi­cích. Pro seniory si připravili krátký program, kde se klienti dozvěděli aktuální informace o ischemické chorobě srdeční, cévní mozkové příhodě a diabetu. Dále si s námi klienti v rámci tématu bolesti kloubů a zad zacvičili krátké kondiční cvičení a připomněli si důležitost pitného režimu. Na závěr jsme ve skupinkách se seniory vše zopakovali v podobě kvízů a křížovek, zodpověděli individuální dotazy a probrali další témata. Čas strávený se seniory byl velmi obohacující a věříme, že i my jsme jim svou společností udělali radost.

Markéta Blažková