Orientační dny pro 3.B Novinky

Poslední týden v dubnu se třída 3.B vydala utužit kolektivní vztahy do Fryštáku. Dva roky uplynuly jako voda a my se opět ocitli na DISu. Čekaly nás tři dny plné aktivit na téma budoucnost. Mnohým došlo, že již mnoho času nezbývá a musíme přemýšlet, co dál. Během pobytu jsme se smáli, ale také plakali dojetím. Děkujeme instruktorům, kteří s námi měli tu trpělivost a vymysleli pro nás program. Velké díky patří také naši třídní paní učitelce Lence Březíkové, která se aktivně zapojila do programu! Zpátky se vracíme jako jedna velká parta a jsme připraveni dojít společně až k maturitě.

Hana Mrnuštíková

Lenka Březíková