CELOSTÁTNÍ KOLO OLYMPIÁDY V KLINICKÉ PROPEDEUTICE Novinky

Celostátní kolo olympiády v KLP s mezinárodní účastí se uskutečnilo na SZŠ v Šumperku 25.4.2019­. Soutěže se účastnili vítězové regionálních kol oboru zdravotnický asistent z celé České republiky. Olympiády se zúčastnila SZŠ Šumperk, Prostějov, SZŠ a VOŠZ Nymburk, Plzeň, Zlín, soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o. Břeclav a mezinárodní účast podpořila SZŠ Bratislava. Na celý průběh olympiády dohlížela odborná porota, která byla složená z přítomných odborných učitelek pozvaných škol. V soutěži bylo prezentováno celkem 11 prací. Olympiády se zúčastnily 2 žákyně naší školy, které postoupily z 1. a 2. místa v regionálním kole soutěže. Než porota sečetla body a vyhlásila nejlepší práce, měli účastníci soutěže možnost shlédnout ukázku Virtuální anatomické učebny. Kateřina Kantorová, z třídy 2. A, s příspěvkem Cystická fibróza v celostátním kole získala cenu za nejlepší práci za studentskou porotu a Lucie Strohbachová, z třídy 2. B s prezentací Poruchy spánku se umístila v celostátním kole na 4. místě. Kačce i Lucce gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

Olga Králíková