„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“ Novinky

Dne 3. 4. 2019 se uskutečnilo školní kolo soutěže v první pomoci. Žáci 1. – 3. ročníků si zde otestovali získané vědomosti. Prověřit je mohli na třech stanovištích, která simulovala skutečné situace. Celkem se zúčastnilo 13 družstev složených z žáků oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Na prvním stanovišti se ocitli v zasněžené horské oblasti, kde bylo potřeba zahájit resuscitaci. Druhá disciplína se nesla v duchu hospodské hádky. Žáci si museli uvědomit, že na prvním místě je jejich bezpečí. Třetí simulace byl pád ze žebříku s poraněním pánve. Během celého dne všechny provázela soupeřivost a adrenalin. „Jsem ráda za tuto příležitost, protože jsem mohla nabrat zkušenosti, poučit se z chyb a být připravena na případný zásah v terénu,“ prozradila jedna z účastnic.

Celou soutěž vyhodnotila odborná porota ve složení pracovníků KNTB, a.s. Zlín, odborných učitelek a studentek oboru Všeobecná sestra.

A jak to tedy dopadlo? V kategorii zdravotnický asistent se na prvním místě umístily Renáta Černotová, Hedvika Hrazdirová a Adéla Krahulová, které budou naši školu reprezentovat v mezinárod­ním kole v Brně. Druhé místo obsadili Kateřina Kantorová, Adam Bilík, Nikola Kučerová. Na třetím místě byly Markéta Bartoňová, Michaela Kovačíková, Eliška Fiurášková, jenž postupují do dalšího kola v Jihlavě.

V kategorii Ošetřovatel zvítězily Kateřina Šalamounová, Aneta Paštěková, Tereza Lhotková. Nejlepším figurantem se stal Tomáš Pavlica. Titul nejlepšího velitele získala Renáta Černotová.

Děkujeme všem soutěžícím za odvahu a porotě za objektivní hodnocení. Postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole v Brně a Jihlavě.

Kolektiv žáků 3.B