Matematická soutěž v Karviné Novinky

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se čtveřice odvážných – Štěpánová Zuzana, Šůstkova Yveta, Mikušková Monika a Šmatlová Julie z 1. a 4. ročníků zúčastnily matematické soutěže středních zdravotnic­kých škol. Všechny úspěšně vyřešily soutěžní úlohy. Monika Mikušková se umístila ve své kategorii na krásném 4. místě. Všem soutěžícím patří poděkování za reprezenta­ci školy.

Kamil Šrubař