XV. ročník - Festival ošetřovatelských kazuistik Novinky

Dne 27. března 2019 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již XV. ročník festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků SZŠ z celé Moravy, který se nesl v duchu oslav 70. výročí vzniku naší školy. Přehlídky se zúčastnilo 9 zdravot­nických škol z celé Moravy, a to SZŠ Kroměříž; SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště; Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín; SZŠ Šumperk; SZŠ Brno – Jaselská; SZŠ Brno – Grohova; SZŠ Frýdek – Místek; MSŠ-zdravotnická sekce, Nový Jičín, SZŠ a VOŠZ a Zlín. Celý den probíhal v příjemné a srdečné atmosféře. Do programu byly zařazeny workshopy žáků a vyučujících přítomných škol, kde si zúčastnění předávali navzájem své zkušenosti. Svůj verdikt vynesla také odborná komise, složená z vrchních sester KNTB, a.s. Zlín – Aleny Pilušové z dětského oddělení, Ing., Mgr. Bohumily Pavlátové z neurolo­gického oddělení a Mgr. Kamily Slabákové z neurochi­rurgického oddělení. Ta označila jako vítěze žáky z Uherského Hradiště a žákovská komise vybrala žákyni z Brna – Jaselská. Festivalu se zúčastnilo 246 poslucha­čů z řad žáků a odborných učitelek naší školy, ale také zúčastněných škol. Prezentujícím děkuji za vzornou přípravu a všem divákům za pozornost.

Eva Řeháková