Soutěž v klinické propedeutice Novinky

Dne 5.3.2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v klinické propedeutice. Odborná porota vybírala z 9 zajíma­vých příspěvků, které si připravili žáci druhých ročníků oboru zdravotnický asistent. Prezentace byly na velmi dobré úrovni, jak po stránce formální, tak i po stránce obsahové. Žáci se dokázali velmi dobře orientovat v dané problematice a zaujmout svým příspěvkem nejen porotu, ale i diváky.

Na 1. místě se umístila se svým příspěvkem cystická fibróza Kateřina Kantorová a Tereza Kamenčáková, 2. místo obsadila Lucie Strohbachová s příspěvkem poruchy spánku a 3. místo vybojovala Eliška Šobrová a Barbora Balůsková s příspěvkem akromegálie.

První dvě místa postupují do regionálního kola, které se bude konat v Kroměříži.

Olga Králíková