Zdravé zoubky Novinky

Dnes 19. 2. 2019 jsme celá naše třída 3.O navští­vila Základní školu ve Štípě s projektem Zdravé zoubky. Na úvod jsme žákům prvních tříd zahrály pohádku, kde účinkovaly zuby, víla Deňulka, doktor Radoslávek a také červíček Lucíček. Poté jsme si přečetly příběh „Jak pejska bolel zub“. Po příběhu byly děti rozděleny do skupinek, kdy jsme si pro ně připravily různé aktivity. Děti si mohly vyzkoušet, jak se správně čistí chrup na velkém modelu, hádaly hádanky, vymalovávaly omalovánky a přiřazovaly zdravé a nezdravé potraviny ke zdravému a zkaženému zubu. Nakonec děti dostaly za odměnu malé překvapení v podobě diplomu a pomerančové medaile. Dětem i nám se celá akce moc líbila.

Žákyně 3.O