Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oborů vzdělávání

Praktická sestra

Ošetřovatel

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Soňa Košutová