Vánoční hvězda Novinky

Vánoční hvězda se stala nejen symbolem vánočních svátků, ale také nadějí pro všechny děti, které bojují se zákeřnou leukémií. I naše škola letos podpořila hematologicko-onkologické oddělení v Olomouci zakoupením této krásné květiny. Finanční prostředky z charita­tivní sbírky „Vánoční hvězda“ budou využity na humanizaci léčby a vylepšení podmínek nemocničního prostředí, které jsou neodmysli­telnou součástí úspěšného léčení dětí s onkologic­kým onemocněním. Do dobročinné akce se zapojilo 160 žáků, studentů a zaměstnanců školy. Nemocné děti i členové Šance o.p.s děkují všem, kteří pomáhají na cestě k uzdravení. K poděkování se připojují koordinátorky této charitativní sbírky Mgr. Eva Kovářová a Mgr. Ivana Hruboňová.

Ivana Hruboňová