Třídní schůzky Novinky

Vážení rodiče,

přijměte pozvání na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 21. 11. 2018 od 15:15 hod. v budově SZŠ a VOŠZ ve Zlíně.

Program:

• Členská schůze Zapsaného spolku při SZŠ a VOŠZ Zlín v aule školy.

• Informace o aktivitách školy v 1. čtvrtl­etí školní roku 2018/2019.

• Plánované akce ve školním roce 2018/2019.

• Informace o prospěchu a chování žáků.

• Konzultace s vyučují­cími.

Členové výboru zapsaného spolku Zdravotnická škola se sejdou v 15:00 hod. v ředitel­ně školy.

Soňa Košutová