Prezentace první pomoci v Kroměříži Novinky

Dne 11. 10. 2018 realizovali studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář z Klubu IZS (David Klučka, Juraj Martaus, Jan Trunečka, Lukáš Hošek, Barbora Jindřichová) školení pracovníků sociálních služeb Charity Kroměříž v poskytování první pomoci. Konkrétně se jednalo o postupy první pomoci při stavech, se kterými se mohou setkat u klientů při výkonu profese. Prezentace první pomoci měla 2 části – teoretickou a praktickou, účastníci chválili zejména praktickou část, která u všech měla neuvěřitelný úspěch a kladná zpětná vazba zazněla i ze strany zaměstnanců Charity Kroměříž na poradě vedoucích. Ocenění studentů nás těší a velmi rádi budeme v podobných akcích pokračovat i v budoucnu.

Andrea Bílková