Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělávání Ošetřovatel pro školní rok 2018/2019 Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímací řízení pro školní rok 2018 /2019 do oborů vzdělávání Ošetřovatel.

Kritéria přijímacího řízení.

Soňa Košutová