Den matek v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. Novinky

V pondělí 14. 5. 2018, v odpoledních hodinách, zavítalo 7 studentů záchranářů z 1. a 2. ročníku do Krajské nemocnice T. Bati, a.s., konkrétně na oddělení Centra klinické gerontologie, aby hospitali­zovaným seniorkám u příleži­tosti Svátku matek popřáli a předali jim drobné dárky vyrobené dětmi z MŠ Čtyřlístek Kostelany nad Moravou a MŠ Academic school Zlín. Přání, papírové květiny a keramická sluníčka udělaly všem obdarovaným maminkám nesmírnou radost a obdarovanými byli nakonec také sami studenti záchranáři, které potěšily i dojaly reakce žen, se kterými se setkali. Ceníme si podobných zkušeností a rádi v nich budeme pokračovat.

Zpráva o akci z Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

Andrea Bílková