Návštěva rádia Zlín Novinky

Ve středu 2. května 2018 jsme navštívili pracoviště moderátorů v rádiu Zlín a rádiu Rock MAX. Celým komplexem ubytované dívky i chlapce provedl hlavní technik rádia Dan Bartončík, který nás zasvětil do chodu rádia představil i některé moderátory. Akce se všem zúčastněným líbila.

Petr Kudla