Návštěva Klub - íčka Novinky

Ve středu 11. dubna 2018 jsme navštívili s žákyněmi prvního ročníku denní stacionář Klub – íčko. Ten se nachází asi 15 m od budovy našeho DM a tak jsme byli všichni zvědaví, v jakých prostorách tráví handicapovaní občané svůj volný čas. Průvodkyní nám byla paní Marcelka a klient Ondra porazil naše žákyně v dámě a pak jsme si společně zazpívali.

Petr Kudla