Školní kolo ošetřovatelských kazuistik Novinky

Ve středu 7. 3. 2018 proběhlo školní kolo soutěže ošetřovatel­ských kazuistik žáků 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent. Celkem se představilo 7 prezentací, čtyři si připravila třída 3. B a tři 3. A Všechny byly kvalitně zpracované a velmi pěkně prezentované. Součástí některých byla také připravená videa, která by mohla být využita ve výuce. Nejlepší kazuistiku vybírali samotní žáci třetích ročníků. Hlasování vyhrála a absolutní vítězkou se stala Lucie Gabrhelová z 3. B z OP u pacienta po CMP. Ta nás bude reprezentovat v regionálním kole, které se koná 21. 3. 2018 na naší škole. Přejeme ji hodně úspěchů a krásné umístění. Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím, ale také odborným učitelkám za aktivní přístup k přípravě na tuto akci.

Eva Řeháková