Regionální kolo Psychologické olympiády Novinky

3. 3. 2018 se konalo regionální kolo Psychologické olympiády. Pořádající školou bylo MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín a téma celého letošního ročníku znělo „Kam kráčíme?“. Žáci naší školy byli úspěšní a dokráčeli si pro druhé a třetí místo. Ke 2. místu gratulujeme Aničce Pechové a jejímu „Imaginárnímu světu“, která svou prezentaci zaměřila na sociální sítě a využití volného času v souvislosti s mezilidským kontaktem. Velký dík za třetí místo také patří Lumíru Hečkovi a jeho prezentaci věnované umělé inteligenci. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že nabité zkušenosti všechny zúčastněné obohatily.

Alice Stašová, Petra Matošková