Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímací řízení pro školní rok 2018 /2019 do následujících oborů vzdělávání:

Zdravotnický asistent

Ošetřovatel

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Soňa Košutová