Darování krve Novinky

23. března jsme se zúčastnili společného bezplatného darování krve na transfuzním oddělení KNTB, a. s., Zlín. Z 11 zájemců bylo k darování vybráno 5 žáků třídy 3.A a 3.B a jedna odborná učitelka. Všem patří dík!

Světlana Jančaříková