Přihlášení ke vzdělávání Další vzdělávání

Rehabilitační prvky v péči o klienta ve zdravotnických a sociálních zařízeních a v domácí péči

pro 10 až 10 účastníků (8 zbývá)

14. listo­padu 2018 v čase 14:00 – 18:00 hodin
(další plánovaný termín leden 2019 – dle zájmu)

500 Kč
pro žáky a studenty zdravotnic­kých škol 250 Kč
v ceně jsou skripta

Konec registrace

Sportovní masáž

pro 15 až 15 účastníků (7 zbývá)

Délka trvání kurzu 5 měsíců; zahájení září – říjen 2019

  • 5 800 Kč žáci a studenti SZŠ a VOŠZ Zlín
  • 6 600 Kč ostatní
Konec registrace