Rehabilitační prvky v péči o klienta ve zdravotnických a sociálních zařízeních a v domácí péči Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 10 až 10 účastníků (7 zbývá)
Plánovaný termín

září 2018
(další plánované termíny listopad 2018 a leden 2019)

Konec registrace
Cena

500 Kč
pro žáky a studenty zdravotnic­kých škol 250 Kč
v ceně jsou skripta

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření školící akce

Školící akce je určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky, speciální pedagogy, sociální pracovníky, zdravotně-sociální pracovníky, žáky a studenty zdravotnic­kých škol, rodinné příslušníky pečující o osobu blízkou.

Průběh školící akce

4 hodiny v odpoledních hodinách

Náplň školící akce

Přednáší školená lektorka PhDr. Andrea Vykoukalová

  • Seznámení s prvky bazální stimulace
  • Význam doteků
  • Principy konceptu bazální stimulace a uplatnění v praxi
  • Jak a proč provádět bazální stimulaci
  • Rozvíjející, zklidňující a neurofyzi­ologická koupel
  • Efektivní manipulace s nemocným
  • Efektivní polohování
  • Předcházení vlastního poškození při manipulaci s nemocným
  • Principy kinestetické mobilizace a uplatnění v praxi
  • Práce s nemocným s demencí, po centrální mozkové příhodě, dětské mozkové obrně, se spasticitou (zvýšené napětí svalů)

Absolvent získá účastnický list

Způsob platby

Bankovním převodem č. ú. 14634661/0100 nejpozději týden před zahájením školící akce (do zprávy pro příjemce uveďte jméno uchazeče!).

Zapsat se do kurzu

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet