Rehabilitační prvky v péči o klienta ve zdravotnických a sociálních zařízeních a v domácí péči Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 10 až 10 účastníků (2 zbývá)
Plánovaný termín

19. září 2018 14:00 – 18:00 hodin
(další plánované termíny listopad 2018 a leden 2019 – dle zájmu)

Konec registrace
Cena

500 Kč
pro žáky a studenty zdravotnic­kých škol 250 Kč
v ceně jsou skripta

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření školící akce

Školící akce je určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky, speciální pedagogy, sociální pracovníky, zdravotně-sociální pracovníky, žáky a studenty zdravotnic­kých škol, rodinné příslušníky pečující o osobu blízkou.

Konání školící akce

19. září 2018 14:00 – 18:00 hodin

Náplň školící akce

Přednáší školená lektorka PhDr. Andrea Vykoukalová

  • Seznámení s prvky bazální stimulace
  • Význam doteků
  • Principy konceptu bazální stimulace a uplatnění v praxi
  • Jak a proč provádět bazální stimulaci
  • Rozvíjející, zklidňující a neurofyzi­ologická koupel
  • Efektivní manipulace s nemocným
  • Efektivní polohování
  • Předcházení vlastního poškození při manipulaci s nemocným
  • Principy kinestetické mobilizace a uplatnění v praxi
  • Práce s nemocným s demencí, po centrální mozkové příhodě, dětské mozkové obrně, se spasticitou (zvýšené napětí svalů)

Absolvent získá účastnický list

Způsob platby

Bankovním převodem:
č. ú. 14634661/­0100, variabilní symbol 1909, termín do 12. 9. 2018 .

Zapsat se do kurzu

Registrace je ukončena.

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet