Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 12 až 35 účastníků (22 zbývá)
Plánovaný termín

Délka trvání kurzu 3 měsíce; zahájení 22. března 2019; ukončení do 28. června 2019.

Konec registrace
Cena

8 850 Kč

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření kurzu

Kurz je určený pro širokou veřejnost; uchazeče ÚP.
Vstupní podmínky:
ukončené základní vzdělání, věk nad 18 let, řidičský průkaz skupiny B, dobrý zdravotní stav – v den zahájení kurzu doložit lékařské potvrzení na tomto tiskopise: Lékařské potvrzeníp­df143 kBpřed ro­kem

Průběh kurzu

ZAHÁJENÍ V PÁTEK 22. BŘEZNA 2019 (hodina bude upřesněna).

  • Teoretická výuka 98 hodin 1× – 2× týdně celodenně (7:15 – 16:40 hodin), celkem 12×.
  • Praxe 52 hod. na akreditova­ných pracovištích KNTB, a. s., Zlín v průběhu kurzu dle svých časových a pracovních možností.

Náplň kurzu – vyučované předměty

Základy veřejného zdravotnic­tví, Koncepce dopravy nemocných a raněných, Podpora a ochrana zdraví, Radiační ochrana, Somatologie, Zdravotnická psychologie a nácvik komunikace, Základní ošetřovatel­ská péče, Postupy první pomoci při náhlém postižení zdraví, Obvazová a imobilizační technika, Polohování a odsun zraněných a nemocných, Odborná praxe

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška.

Absolvent získá osvědčení Ministerstva zdravotnic­tví ČR.

Uplatnění

Účastník kurzu je připraven k výkonu povolání řidič zdravotnické dopravní služby se znalostí rozsahu svých činností, své odpovědnosti i kompetence a své role v rámci týmu.

Způsob platby

Záloha ve výši 5 000 Kč je splatná do 1. 3. 2019 na č. ú. 14634661/­0100, variabilní symbol 2203, do zprávy napsat řidič a své jméno; doplatek 3 850 Kč do 11. dubna 2019.
UPOZORNĚNÍ: uchazeči úřadu práce, kterým bude kurz hradit ÚP, musí uhradit vratnou zálohu ve výši 3 000 Kč, která jim bude vrácena v den vykonání závěrečné zkoušky.

Zapsat se do kurzu

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet