Ošetřování chronických ran Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 10 až 20 účastníků (12 zbývá)
Plánovaný termín

Délka trvání kurzu 6 měsíců; teoretická výuka 4. – 8. června 2018 (týdenní blok)

Konec registrace
Cena
 • při počtu 16–20 uchazečů 7 100 Kč
 • při počtu 10–15 uchazečů 8 500 Kč
Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření kurzu

Kurz je určený pro všeobecné sestry a porodní asistentky.

Průběh kurzu

 • Týdenní teoretický blok výuky (40 hodin) 4. – 8. června 2018
 • Praxe dle svých časových a pracovních možností v období červen – prosinec (72 hod. na odborné chirurgické ambulanci, kožním oddělení, onkologickém centru a Interní klinice IPVZ KNTB, a. s. Zlín + 40 hod. na vlastním pracovišti)

Rozvrhpdf53­5 kBpřed 9 měsíci

Náplň kurzu

 • stavba a funkce kůže
 • rozdělení ran
 • proces hojení ran
 • bariérové ošetřovatel­ství
 • možnosti vzniku chronických ran
 • kožní indikace a kožní patologie
 • dekubity
 • ulcus cruris
 • chronická žilní insuficience
 • syndrom diabetické nohy
 • postradiační dermatitida
 • bolest
 • etická problematika chronické rány
 • historie ošetřování ran
 • léčba chronické rány
 • prostředky k léčbě chronických ran
 • ošetřovatel­ský proces v péči o chronické rány
 • dokumentace chronické rány
 • edukace pacientů s chronickou ránou

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška – začátek prosince 2018

Absolvent získá certifikát MZ ČR a zvláštní odbornou způsobilost v nadefino­vaných činnostech; kurz je ohodnocen 67 kredity.

Způsob platby

Bankovním převodem č. ú. 14634661/0100 nejpozději týden před zahájením kurzu (do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka kurzu!).

Zapsat se do kurzu

Registrace je ukončena.

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet