Rehabilitační ošetřovatelství Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 10 až 20 účastníků (19 zbývá)
Plánovaný termín

Délka trvání kurzu 3 měsíce; plánované zahájení jaro 2019

Konec registrace
Cena
 • při počtu 16–20 uchazečů 3 400 Kč
  • při počtu 10–15 uchazečů 5 100 Kč
Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření kurzu

Kurz je určený pro všeobecné sestry.

Průběh kurzu

 • Dvoudenní blok teoretické výuky (18 hod.)
 • Praxe dle svých časových a pracovních možností (16 hod.) rehabilitační oddělení KNTB, a.s., Zlín – ambulantní a lůžková část.

Náplň kurzu

 • stručné základy anatomie, fyziologie pohybové a nervové soustavy
 • rehabilitační ošetřovatel­ství – problematika imobilních a částečně imobilních nemocných
 • vybavení pokoje pro nemocného s omezením hybnosti
 • rehabilitační prostředky v sesterské praxi
 • výcvik a výchova k soběstač­nosti
 • základní vyšetření psychických a pohybových schopností nemocného pro potřeby rehabilitač­ního ošetřovatel­ství
 • rehabilitační ošetřovatel­ství u vybraných onemocněních pohybového aparátu

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška.

Absolvent získá certifikát MZ ČR a zvláštní odbornou způsobilost v nadefino­vaných činnostech; kurz je ohodnocen 20 kredity.

Způsob platby

Bankovním převodem č. ú. 14634661/0100 nejpozději týden před zahájením kurzu (do zprávy pro příjemce uveďte jméno uchazeče kurzu!).

Zapsat se do kurzu

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet