Paliativní péče Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 10 až 20 účastníků (12 zbývá)
Plánovaný termín

Délka trvání kurzu 4 měsíce; termín zahájení jaro 2019; ukončení podzim 2019.

Konec registrace
Cena

teorie: při počtu 16–20 uchazečů 7 000 Kč, při počtu 10–15 uchazečů 9 000 Kč

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření kurzu

Kurz je určený pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře.

Průběh kurzu

 • Týdenní blok teoretické výuky (45 hod.)
 • Praxe dle svých časových a pracovních možností (20 hod. na akreditovaném pracovišti Onkologického centra KNTB, a. s. Zlín a 25 hod. v hospici Citadela ve Valašské Meziříčí.

Náplň kurzu

 • právní předpisy pro sestry
 • diagnostika a léčba jednotlivých symptomů
 • farmakologie v paliativní péči
 • péče o pečující
 • poruchy výživy
 • rodina jako sociální opora
 • sociální práce v oblasti paliativní medicíny
 • duchovní aspekty paliativní péče
 • psychosoci­ální problematika v paliativní péči
 • etická problematika v paliativní péči
 • komunikační dovednosti v paliativní péči
 • základní principy paliativní medicíny a ošetřovatel­ské péče

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška.

Absolvent získá certifikát MZ ČR a zvláštní odbornou způsobilost v nadefino­vaných činnostech; kurz je ohodnocen 54 kredity.

Způsob platby

Bankovním převodem č. ú. 14634661/­0100, nejpozději týden před zahájením kurzu (do zprávy pro příjemce uveďte jméno uchazeče kurzu!).

Zapsat se do kurzu

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet