Kurz péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 10 až 20 účastníků (18 zbývá)
Plánovaný termín

Délka trvání kurzu 2 měsíce; plánovaný termín zahájení jaro 2019.

Konec registrace
Cena

* při počtu 16–20 uchazečů 3 500 Kč
* při počtu 10–15 uchazečů 5 000 Kč
* praxe v případě konání v KNTB, a. s., Zlín 2 480 Kč

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření kurzu

Kurz je určený pro všeobecné sestry držitelky platného osvědčení k výkonu zdravotnic­kého povolání bez odborného dohledu.

Průběh kurzu

 • Třídenní blok teoretické výuky (čtvrtek – sobota)
 • Praxe dle svých časových a pracovních možností (60 hod. Centrum klinické gerontologie KNTB, a. s., Zlín. nebo vlastní pracoviště, které poskytuje péči nemocným s Alzheime­rovou chorobou).

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška.

Náplň kurzu

 • vybrané kapitoly z anatomie, fyziologie a patofyzio­logie CNS
 • obecná charakteris­tika demence, druhy demencí
 • charakteris­tika ACH
 • organizace péče o osoby při podezření na ACH
 • ošetřovatel­ský proces u nemocného s ACH
 • farmakolo­gická léčba ACH
 • nefarmako­logické a rehabilitační postupy v léčbě ACH
 • domácí péče o nemocného s ACH
 • sociální služby a zařízení poskytující služby pro nemocné s ACH
 • zásady komunikace s nemocným s ACH
 • prevence problematic­kého chování osob s ACH
 • organizace a projekty pomáhající nemocným s ACH a jejich rodinám

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška. V praktické části účastník kurzu prokáže získané dovednosti písemným zpracováním ošetřovatel­ské dokumentace. V teoretické části zkoušky účastník kurzu prokáže znalost odborné problematiky.

Absolvent získá certifikát MZ ČR a zvláštní odbornou způsobilost v nadefino­vaných činnostech; kurz je ohodnocen 52 kredity.

Způsob platby

Bankovním převodem č. ú. 14634661/0100 nejpozději týden před zahájením kurzu (do zprávy pro příjemce uveďte jméno uchazeče kurzu!).

Zapsat se do kurzu

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet