Přihlášení ke vzdělávání Další vzdělávání

Sportovní masáž

pro 15 až 15 účastníků (13 zbývá)

Délka trvání kurzu 5 měsíců; zahájení září – říjen 2018

  • 5 800 Kč žáci a studenti SZŠ a VOŠZ Zlín
  • 6 600 Kč ostatní
Konec registrace

Sanitář

pro 15 až 35 účastníků (21 zbývá)

Délka trvání kurzu 3 měsíce; zahájení 12. října 2018 ve 13:30 hodin; ukončení do 31. ledna 2019.

8 800 Kč

Konec registrace

Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

pro 12 až 35 účastníků (28 zbývá)

Délka trvání kurzu 3 měsíce; zahájení 26. října 2018; ukončení do 31. ledna 2019.

8 850 Kč

Konec registrace

Rehabilitační prvky v péči o klienta ve zdravotnických a sociálních zařízeních a v domácí péči

pro 10 až 10 účastníků (10 zbývá)

14. listo­padu 2018 v čase 14:00 – 18:00 hodin
(další plánovaný termín leden 2019 – dle zájmu)

500 Kč
pro žáky a studenty zdravotnic­kých škol 250 Kč
v ceně jsou skripta

Konec registrace

Paliativní péče

pro 10 až 20 účastníků (14 zbývá)

Délka trvání kurzu 4 měsíce; termín zahájení jaro 2019; ukončení podzim 2019.

teorie: při počtu 16–20 uchazečů 7 000 Kč, při počtu 10–15 uchazečů 9 000 Kč

Konec registrace

Pracovník v sociálních službách

pro 15 až 20 účastníků (17 zbývá)

Délka trvání kurzu 3 měsíce; zahájení jaro 2019

8 000 Kč

Konec registrace

Kurz péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou

pro 10 až 20 účastníků (18 zbývá)

Délka trvání kurzu 2 měsíce; plánovaný termín zahájení jaro 2019.

* při počtu 16–20 uchazečů 3 500 Kč
* při počtu 10–15 uchazečů 5 000 Kč
* praxe v případě konání v KNTB, a. s., Zlín 2 480 Kč

Konec registrace

Péče o dospělého pacienta se stomií na GIT

pro 10 až 10 účastníků (8 zbývá)

Délka trvání kurzu 6 měsíců, plánované zahájení jaro 2019.

7 900 Kč

Konec registrace

Rehabilitační ošetřovatelství

pro 10 až 20 účastníků (19 zbývá)

Délka trvání kurzu 3 měsíce; plánované zahájení jaro 2019

  • při počtu 16–20 uchazečů 3 400 Kč
    • při počtu 10–15 uchazečů 5 100 Kč
Konec registrace

Akutní stavy v pediatrii

pro 10 až 20 účastníků (20 zbývá)

Délka trvání kurzu 4 měsíce; plánované zahájení jaro 2019.

* při počtu 16–20 uchazečů 5 400 Kč
* při počtu 10–15 uchazečů 7 000 Kč

Konec registrace
1 2