Konference a semináře Další vzdělávání

Naše škola pravidelně pořádá odborné semináře a konference pro žáky a studenty školy, učitele, nelékařské zdravotnické pracovníky a veřejnost. Cílem těchto odborných konferencí a seminářů je rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti jejich účastníků.

ODBORNÉ KONFERENCE A SEMINÁŘE

Určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky a pro žáky a studenty zdravotnic­kých škol
Co získá absolvent potvrzení o účasti, eventuálně kreditní body
Průběh vzdělávání většinou v pracovních dnech v odpoledních hodinách
Kontaktní osoba Světlana Jančaříková, tel.: +420 577 0­08 111, svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet