Informace o škole

Novinky

 • Poděkování - soutěžní den IZS

  Zástupci studentů 1. – 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář se zúčastnili Soutěžního dne IZS v Popovicích.

  Světlana Jančaříková

 • Konference MoodleMoot

  V soutěži středních škol v tvorbě kurzů prostředí Moodle byly vyhodnoceny mezi nejlepšími dvě práce žáků školy. Anna Žálková, Alena Elšíková, Veronika Gajdošová a Alexandr Koranda vytvořili kurzy na téma Tělo a pohyb a Vývoj techniky ve sportu. Tyto byly prezentovány na Konferenci pořádané firmou PragoData Consulting, s.r.o. ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

  Kamil Šrubař

 • návštěva SVČ Klub"Íčko"

  Ve středu 19.10. 2016 jsme se žáky bydlícími na DM navštívili ​SVČ Ostrov radosti Zlín, detašované pracoviště Klub „Íčko“. Zde jsme se seznámili s jejich činností a s klienty si zahráli „dámu“. S paní Knedlovou jsme se domluvili na další spolupráci.

  Věra Švecová

 • Praha nejen stověžatá

  Podzim se stal pro čtvrté ročníky symbolem poslední velké akce v průběhu studia.
  I letos jsme poznávali známé i utajené krásy Prahy. Cesty nás vedly na Petřín, Pražský hrad, do Židovského muzea, Starého Města i Malé Strany. Městská dlažba ničila naše nohy, ale plavba po Vltavě s poutavým výkladem byla sladkou odměnou.
  Současnost střídala minulost, rušný velkoměstský ruch nahradil poklid Kampy, představení klasiky v Národním divadle konkuroval muzikál. S velkým zaujetím jsme procházeli Pravoslavným chrámem svatého Cyrila a Metoděje a naslouchali výkladu průvodkyně o dramatickém boji parašutistů s nacistickou přesilou v roce 1942 – akce Anthropoid.
  Jak se cítí nevidomí v životě? To jsme si vyzkoušeli na Neviditelné výstavě na Novoměstské radnici.
  Čtyři dny plné dojmů uběhly a nás čeká … .

  Veronika Meitnerová

 • Mezinárodní taktické cvičení IZS

  Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se 27 studentů záchranářů zúčastnilo mezinárodního taktického cvičení IZS na hraničním přechodu Velké Karlovice – Makov. Námětem cvičení byl čelní střet zájezdového autobusu s nákladním automobilem a s dalším nákladním vozidlem převážejícím pohonné hmoty. Fotografie – zdroj HZS ZK. 23 studentů, v roli figurantů, simulovalo zraněné osoby ve vozidlech, 4 studenti ošetřovali zraněné osoby v týmu výjezdových posádek ZZS Vsetín. Aktivní účastí na cvičení si mohli studenti záchranáři 3. ročníku ověřit, zda dokáží aplikovat znalosti a dovednosti získané studiem v možné reálné situaci, studenti záchranáři 1. a 2. ročníku se mohli, díky zážitkové metodě učení, vcítit do pocitů zachraňova­ných osob. Pevně věříme, že nabité znalosti a dovednosti ze cvičení studenti dále zúročí při svém studiu tohoto náročného oboru a následně ve své budoucí prá­ci.

  Vice se o mezinárod­ním cvičení IZS můžete dozvědět zde:

  http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/nehoda-autobusu-a-dvou-nakladaku-mela-proverit-takzvanou-zlatou-hodinu-20161013.html

  http://www.hzscr.cz/clanek/na-hranicich-se-slovenskem-havaroval-autobus-ve-vraku-zustali-mrtvi-a-zraneni.aspx

  Andrea Bílková

 • Přírodovědný klokan

  Žáci prvních a druhých ročníků oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel se zúčastnili školního kola soutěže Přírodovědný klokan. Aby uspěli v soutěži, museli prokázat znalosti z biologie, chemie, fyziky a matematiky. Školní kolo vyhrála žákyně 2.A Tereza Kašpárková, druhé místo obsadila Monika Mikušková také ze 2.A, na třetí místo se probojoval František Svitálek ze 2.B. Gratulujeme.

  Martina Dvořáčková

1 40 41 42 43 44 45 46 91
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy