Informace o škole

Novinky

 • Zahájení školního roku 2016/2017

  Nástup do školy je pro žáky SZŠ i studenty VOŠZ 1. září 2016 v 8:00 hodin. Zahájení proběhne v aule školy.
  Potvrzení o studiu (doprava, sociální dávky…) vystavujeme až od 25. 8. 2016.

  Světlana Jančaříková

 • 3.B je třetí!

  Ve dnech 25. – 27. 4. 2016 jsme jako třeťáci strávili 3 dny ve Fryštáku na DISU. Během následujících 3 měsíců po našem kurzu probíhala na facebookových stránkách Orientačních dnů soutěž o nejlajko­vanější fotku třídy, do které jsme se také zapojili. Naše fotka se umístila na krásném 3. místě a tak jsme se ve škole po odborné měsíční praxi v nemocnici mohli těšit na malé překvapení. Přijel za námi Thomas, který nám předal pěkné dárky a my jsme si s ním užili zábavnou chvilku ve škole. Všem moc děkujeme a budoucím třeťákům přejeme taky tak krásně prožité 3 dny na DISU. Veronika Chromková,3.B

  Jiřina Šenovská

 • Mediální proměny

  V závěru školního roku navštívili žáci 1. ročníků Kroměříž. Ovšem nebyl to výlet obyčejný – jeho tématem byly proměny. Proměny v architek­tuře, v umění, ale i v přírodě. Abychom stihli domluvený termín, dali jsme si ranní běh městem a pan učitel Slovák nás přitom zasvětil do historie města a upozorňoval nás na zajímavé stavby. V zámecké galerii jsme už v podstatně klidnějším tempu shlíželi na proměny v umění. V Květné zahradě jsme pak měli proměny sami vytvářet. Mohli jsme přitom dělat věci, které asi běžní návštěvníci dělat nemohou – jako lozit po stromech, běhat mezi záhony a dokonce i trhat kytky – trochu. A přitom jsme vše fotili a natáčeli a pak jsme si sestříhali své vlastní filmy. Bylo zajímavé, že ač jsme natáčeli ve stejném prostředí a ve stejném čase, každý tvůrčí tým pojal téma proměn zcela odlišně.

  Martina Dvořáčková

 • Pochvala žákyň

  Dobrý den paní učitelko,

  v minulém týdnu jsem ležela coby pacient na oddělení ORL. Tam jsem měla možnost se seznámit s Vašimi studentkami Barborou Závadovou a Evou Vojáčkovou. Vyžádala jsem si mail na Vás, protože si myslím, že holky si zaslouží dostat zpětnou vazbu i k Vám. Obě holčiny jsou nejen pěkné kočky, ale hlavně jsou to lidé na svém místě. Jejich jednání směrem k pacientům bylo velmi laskavé, ohleduplné a empatické. Nikdy nechyběl úsměv či milé slovo. Byly jsme na pokoji 3 ve věku 35 – 80 a ke všem se chovaly přímo předpisově.

  Co se týče jejich odbornosti, to nedokážu fundovaně posoudit, nicméně i aplikace injekcí, které nesnáším a obyčejně omdlévám , byla téměř bezbolestná. Já jim, coby pacient píšu velkou jedničku a ještě přidávám pochvalu. Věřím, že i Vás potěší, že Vaše žačky působí tímto dojmem, neboť je to zároveň vizitka Vaší školy.

  Děkuji za Váš čas a přeji pěkný den

  Mgr. Kateřina Králová

  Světlana Jančaříková

 • MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PRVNÍ POMOCI V JIHLAVĚ

  Ve dnech 22. – 23. června 2016 se žákyně oboru Zdravotnický asistent zúčastnily 22. ročníku Mezinárodní soutěže první pomoci v Jihlavě. Pro soutěžící byly připraveny na sedmi stanovištích modelové situace nejrůznějších zranění a náhle vzniklých stavů. Žákyně 1. A posky­tovaly první pomoc zraněným po pádu chatky v lese, při střetu dvou osobních automobilů a mopedu, dále resuscitovaly kojence se zástavou dechu po bodnutí hmyzem, ošetřovaly raněným popáleniny od ohně a amputované prsty. Součástí soutěže byl také test fyzické zdatnosti. Celkem se akce zúčastnilo 34 družstev z České republiky, Slovenské republiky, Německa a Rakouska. Soutěž žákyním přinesla spoustu nových zážitků a zkušeností v oblasti první pomoci.Mgr. Eva Křižanová, Julie Šmatlová, Radka Míčová, Soňa Špačková a Anna Šťastná.

  Eva Křižanová

 • EXKURZE 1. O NA HZS ZLÍN

  Dne 24. června 2016 se žáci oboru Ošetřovatel vydali na Hasičskou záchrannou službu ve Zlíně. Celou exkurzí žáky prováděl hasič-záchranář a provedl je nejen ve vnitřních, ale také venkovních prostorech, kde se nachází nejrůznější místa k nácvikům vyprošťování zavalených raněných nebo osob ze zakouřeného prostoru. Venku si žáci vyzkoušeli požární proudnici, která slouží k hašení, v garážích si prohlédli nejen hasičská auta, ale také zásahové obleky, přilby a další vybavení každého hasiče. Exkurze byla pro žáky velmi zajímavá a obzvlášť dívky měly zážitek ze zdatných hasičů-záchranářů.

  Eva Křižanová

1 40 41 42 43 44 45 46 87
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy