Informace o škole

Novinky

 • Výstavy z hvězdárny

  V průběhu května a června mají všichni žáci, studenti, ale i návštěvníci školy možnost shlédnout sérii panelů o světě za hranicemi zemské atmosféry. Počátkem května přivezli pracovníci hvězdárny ve Valašském Meziříčí panely s informacemi o možnostech mimozemského života, další část výstavy se týkala těles Sluneční soustavy – její součástí byla i sbírka meteoritů. Začátkem června najdete v červeném patře naší školy panely o moderních kosmických technologiích a jejich využití v běžném životě.

  Martina Dvořáčková

 • Slavnostní ukončení studia zdravotnických asistentů

  Zlín, 27. května 2016
  P o s e l s t v í
  Milí maturanti,
  psal se rok 2012, kdy jste překročili práh naší školy. Přišli jste k nám hledat odpovědi na své otázky, tak jako Malý Princ opustil svou planetku, aby i on našel své poznání. I Vy jste začínali objevovat planety a na nich obyvatele pro Vás neznámé. Planeta Plná otazníků znamenala: Jsem tu správně, je to povolání pro mě, zvládnu to? Druhá Planeta Zodpovědnost: Není úniku, jen ty zodpovídáš za svou práci. Planeta Bolesti a Smrti: Toto poznání je tak silné, že Vás posunovalo rychlými kroky do dospělosti. Planeta Naděje: Díky ní jste mohli věřit, že pacientův stav bude mít dobrý konec. Planeta Pomoci: Planeta plná Vašich přátel, kteří Vám byli nablízku, když Vám bylo těžko. Planeta Lásky: Prožili jste na ní první zamilování, ale také možná zklamání. Planeta Výjimečných: Mezi ně jste patřili ve svých aktivitách a naučili se to vnímat jako dar, který je třeba využít a nebát se odlišovat. Planeta Pokory: Nemocniční pokoj Vás naučil vážit si hodnot, které jsou nehmotné, ale mají vyšší cenu než tuny zlata. Vaše cesta těmito planetami způsobila, že jste se rychle ocitli ve světě dospělých s velkou zodpovědnos­tí, sílou pomáhat druhým, být sám sebou, nebát se proher, umět vstát, když spadnu. Exupery říká: „Stáváš se navždy zodpovědný za to, cos k sobě připoutal.“ I Vy buďte zodpovědní za sebe, svůj život. Poselství všech planet, ať Vás provází životem, který prožijte tak, abyste na konci mohli říci: „Stálo za to – tady na té Zemi být.“

  Vaše třídní učitelky Mgr. Alice Stašová, Mgr. Darina Frömelová

  Alice Stašová

 • Experimentárium

  V červnu navštívili žáci druhých ročníků SŠ Experimen­tárium v Otrokovi­cích. Naše exkurze začala 3D projekcí o balzamování těl ve starověkém Egyptě. I poté jsme zůstali ve světě 3D technologií při tisku prostorových útvarů. Velmi zajímavé bylo pozorovat svět na záběrech z elektro­nového mikroskopu. Prohlédli jsme si i další sekce experimen­tária a to i v oboru IR záření.

  Martina Dvořáčková

 • Táborák na zahradě DM

  V úterý odpoledne 31. 5. 2016 jsme uspořádali na zahradě DM táborový oheň s opékáním a grilováním zeleniny. K příjemné atmosféře přispěly dívky z klubu vaření zázvorovo-mátovou limonádou.

  Věra Švecová

 • Úprava hřiště DM

  V pondělí 30. května jsme opět pokračovali v revitali­zaci hřiště DM. Po natření sloupků na volejbal následovalo přestěhování sušáku na prádlo na vhodnější stanoviště. Studentům DZZ děkujeme za pomoc.

  Věra Švecová

 • Skvělý úspěch studentů záchranářů na záchranářské soutěži

  Ve dnech 19. – 21. května 2016 se v areálu Horského hotelu Palkovické Hůrky – Palkovice zúčastnili naši studenti záchranáři 10. ročníku soutěže Den první pomoci 2016. Tato náročná soutěž je určena studentům denní formy studijního oboru Zdravotnický záchranář na VOŠ a VŠ v České a Slovenské republice.

  V náročné konkurenci 15ti týmů získalo družstvo studentů záchranářů ze 3. ročníku, ve složení Zdeňka Mlýnková, Petr Pištělka a Ivo Fischer, vynikající 4. místo a družstvo studentů záchranářů ze 2. ročníku, ve složení Vendula Pořická, Vladimír Konrád a Lukáš Chrascina, krásné 12. místo.

  Uvedeným studentům blahopřejeme ke krásnému a skvělému umístění a děkujeme za vzornou reprezenta­ci školy!

  Andrea Bílková

1 40 41 42 43 44 45 46 84
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy