Informace o škole

Novinky

 • Okresní kolo ve stolním tenise

  Dne 7. 10. 2014 se konalo okresní kolo ve stolním tenise. Naše škola vyslala družstvo chlapců, ve velké konkurenci se jim nepodařilo probojovat na stupně vítězů. Děkujeme za reprezenta­ci školy.

  Darina Frömelová

 • Přednáška společnosti Sokrates

  V pondělí 6. 10. 2014 se uskutečnila v aule naší školy přednáška společnosti Sokrates. Žáci čtvrtých ročníků se dozvěděli informace o přijímacích zkouškách na VŠ, Národních srovnávacích zkouškách či možnostech pomaturitního jazykového vzdělání. Veškeré informace je možné prostudovat také na webu společnosti Sokrates.

  Mgr. Marta Malaníková

 • Okresní kolo ve volejbale chlapců

  V úterý 30. 9. 2014 proběhlo na SPŠ ve Zlíně okresní kolo ve volejbale chlapců. Naši žáci v prvním zápase nestačili na domácí družstvo, poté postupně porazili SPŠ polytechnic­kou a Obchodní akademii. V samotném závěru jsme se utkali s družstvem TGM Zlín a v napínavém boji o druhé místo jsme uspěli.

  Školu reprezento­vali: Jan Škrabola, Jan Šiška, Jan Kalmár, Pavel Kurtin, Filip Líňa, Tomáš Rapant a Zdeněk Vaněčka.

  Všem patří poděkování za velmi úspěšnou reprezenta­ci školy.

  Mgr. Darina Frömelová

 • Okresní kolo v badmintonu

  Dne 2.10. 2014 se konalo okresní kolo v badmintonu chlapců i dívek. Naši žáci si se svými soupeři vedli se střídavými úspěchy. Nejlepšího umístění dosáhla Alena Elšíková, když získala krásné 3. místo, Martin Pekař 6. místo a Kristýna Zelinková rovněž 6. místo. Blahopřejeme.

  Darina Frömelová

 • Podzimní Praha s lyceem

  Ze všech koutů na nás dýchá historie – majestátní gotika i baroko, zdobná secese, strohý románský sloh. Touláme se podzimní Prahou, vstřebáváme dojmy, nohy bolí a zrak přechází. V zákoutích Kampy, Petřína i břevnov­ského kláštera hledáme na chvíli klid. Divadelní představení nám zpříjemní večery, Divadlo na Fidlovačce pobaví anglickou komedií Až naprší a uschne, Národní divadlo nás zaujme baletem Čarodějův učeň. Jen ten příběh kdybychom znali!!!

  Tak zase někdy v Praze!

  Mgr. Danuše Gregušová

 • Den exkurzí

  Dne 24. září se žáci prvních a druhých ročníků střední zdravotnické školy zúčastnili exkurzí v Baťově institutu. Absolvovali výukové programy k výstavám s názvem 1. světová válka a Zahraničními zpravodaji na cestě Zikmunda a Hanzelky. Ve Zlínského mrakodrapu se seznámili s firmou Baťa a výstavbou celého průmyslového areálu. Nechybělo ani svezení Baťovou kanceláří a prohlídka terasy. Nakonec si v 16. patře prohlédli výstavu vsetínské nemocnice Exkurze do mikrosvěta, která zahrnovala unikátní výstavu velkoplošných fotografií laborator­ních vzor­ků

  Mgr. Karolína Maráková

1 55 104 105 106 107 108 109
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy